Vị trí

Nơi làm việc

Thu nhập

Thời hạn

Trưởng nhóm phát triển thương hiệu

Hà Nội Thoả thuận

30/6/2023

Trưởng nhóm kinh doanh

Hà Nội Thoả thuận 30/6/2023

Chuyên viên vận hành sàn TMĐT

Hà Nội 10.000.000 - 12.000.000 30/6/2023

Chuyên viên phát triển thị trường

Hà Nội 8.000.000 - 10.000.000 30/6/2023

Chuyên viên kinh doanh

Hà Nội Từ 15 triệu 30/6/2023

Nhân viên live stream 

Hà Nội 6.000.000 - 8.000.000 30/6/2023
Trợ lý bán hàng Hà Nội 7.000.000 - 8.000.000 30/6/2023
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: